DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

DOPRAVNÍ SIGNALIZACE

Hlavní sídlo, kde se zabýváme vším ohledně dopravní signalizace a s ní spřaženou technologií.

Pražská 767/10c, Brno 642 00

KONTAKT

Politika Kvality

  • USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKA
  • ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
  • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  • TÝMOVÁ PRÁCE
  • KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Reference

Certifikáty

Dotace EU

  • Naše firma má zůžený okruh zákazníů pro práce, které provádíme v oblasti silniční dopravy, proto je potřeba udržet si jejich stabilní přízeň a musíme na požadavky těchto zákazníků reagovat rychle, pružně a vycházet maximálně vstříc.
  • Sledujeme vývoj nových technologických postupů, vyhodnocujeme možnost jejich použití a po konzultaci s investorem je aplikujeme do zakázek. Tím se automaticky zvyšuje funkčnost a kvalita díla.
  • Vyhodnocujeme kvalitu práce každého jednotlivce samostatně a tím zvyšujeme patřičnou motivaci. Pracovník seznámený před započetím díla s celkovou filozofií díla, má možnost vyhodnotit svůj úkol, dát ho do souvislosti s celkovým pojetím a operativně někdy i pomocí improvizace úkol dokončit v požadované kvalitě.
  • Týmová práce spočívá v komunikaci mezi jednotlivými pracovníky, kteří musí být včas informováni, čímž se stávají samostatnější v přístupu k práci. To souvisí s výše popsaným osobním přístupem a informovanosti pracovníka o přínosu zakázky pro další úspěšný vývoj firmy.
  • Kvalita produktů firmy je i výsledkem kvalitních dodavatelských a poradenských služeb. Profesionální přístup postavený na kvalifikovaných a zkušených odbornících je podmínkou úspěchu. Proto neustále hledáme nové technologie a snažíme se rozšířit oblast dodavatelů.