DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

BLOG kontakty reference

DETEKCE VOZIDEL

Detekční smyčky

Zařízení detekuje pohyb např. vozidel projíždějících nad smyčkou, která je uložena ve vozovce. Této technologie využíváme pro počítání vozidel, pro dynamické řízení světelné signalizace na křižovatkách a pro detekci vozidel na závorových systémech na parkovištích.

Položením více smyček za sebou v určité vzdálenosti můžeme monitorovat např. rychlost vozidel

Indukční smyčky jsou zhotoveny řezáním speciálními kotouči ve vozovce do hloubky 12cm, kde je uložen jeden závit CSA šňůry a zalití provedeno speciální hmotou , která odpovídá požadavkům pro úpravy spár živičných povrchů. Parametry detekční smyčky jsou nastaveny transformátorem s možností ladění indukčnosti v rozsahu 20 - 600 mikroH a smyčky jsou připojeny k vyhodnocovacím detektorům.

Videodetektory

Jsou to čidla umístěná nad vozovkou a jsou schopna detekovat až čtyři zóny, např. čtyři pruhy vedle sebe nebo ve dvou pruzích dvě zóny apod.

Výhody:

  • Mají schopnost rozlišit nákladní a osobní dopravu.

Nevýhody:

  • Cena
  • Možnost ovlivnění povětrnostními podmínkami, kdy může čidlo namrzat nebo se vlivem větru pohybovat, což ovlivňuje jeho spolehlivost.