DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Kamerové Systémy

Monitorování dopravy

Další možností pro zajištění plynulosti provozu, jsou v monitorování problematických dopravních míst prostřednictvím nejmodernějších HD(High Definition) kamer s dokonalým rozlišením a možností automaticky sledovat tzn. reagovat na dění na sledovaném místě a informovat prostřednictvím medií a digitálních sítí o stavu provozu.
Položením více smyček za sebou v určité vzdálenosti můžeme monitorovat např. rychlost vozidel

Kamery na placených parkovištích

Tento systém umožňuje sledovat vozidla na vjezdu a výjezdu, a jejich tzv. „párování“. To umožní zaznamenat nestandardní situace a jejich bezprostřední nápravu. Další kamery umožňují celkový přehled o dění na parkovišti. Celý systém je napojen na dispečink parkoviště nebo na centrální ústřednu.

Sledování dopravní zátěže v obcích

Kamery v tomto systému pracují jako „počitadlo". Všechna data jsou dále zpracovány softwarem. Vytváří statistiku provozu na komunikaci. Rozlišuje osobní a nákladní dopravu. Ukládá data a dokonce umožňuje čtení SPZ vozidel pro porovnání permanentní a jednorázové dopravy.

Dohled nad výtržnostmi a kriminalitou

Zde je velmi důležité vysoké (HD) rozlišení, které umožní i v nočních hodinách zaznamenat věrnou podobu pachatele(ů) a to jak na veřejném prostranství tak v uzavřených prostorech.