DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Konstrukce

  • dopravní stožáry
  • stožáry veřejného osvětlení
  • portály v dopravě

Stožáry světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, pro montáž kamer apod. objednáváme u dobou prověřených dodavatelů. Povrchová úprava je provedena oboustranným pozinkováním s plastovou úpravou podzemní části která přechází do cca 1m nadzemní části stožárů jako zvýšená ochrana proti stojící vodě na úrovni chodníku nebo moči domácích mazlíčků, což má významný podíl na rychlé korozi takto neupravených stožárů.

Portály jsou nutné na širokých komunikacích, kde výložníkové stožáry nestačí. Dále je používáme pro dopravní značení, proměnné dopravní značení, informační tabule apod.

Trakční stožáry jsou specialitou Dopravního podniku a naše firma prováděla montáže a demontáže na výstavbě MÚK Hlinky v Brně při přeložce tramvaje. Jednalo se o cca 50 ks. Trakční stožáry používáme pro provizorní světelné signalizace při výstavbě nových nebo úpravách stávajících komunikací pro odklony dopravy apod. Jedná se o bez výkopovou metodu kdy stožáry jsou ukotveny v betonových patkách a kabeláž je provedena převěsy.