Dotace EU

Naše firma VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. získala podporu na projekt:
„Vývojové centrum technologií strategického a liniového řízení dopravy v městských aglomeracích“

eu-oppi-300x126

„Nové VaV centrum elektromobility“

eu-oppi-300x126

„Výzkum a vývoj modulárního systému nabíjení elektromobilů“

eu-oppi-300x126