Politika kvality

Uspokojení zákazníka

Naše firma má zúžený okruh zákazníků pro práce, které provádíme v oblasti silniční dopravy, proto je potřeba udržet si jejich stabilní přízeň a musíme na požadavky těchto zákazníků reagovat rychle, pružně a vycházet maximálně vstříc.

Zvyšování kvality

Sledujeme vývoj nových technologických postupů vyhodnocujeme možnost jejich použití, a po konzultaci s investorem je aplikujeme do zakázek. Tím se automaticky zvyšuje funkčnost a kvalita díla.

Osobní přístup

Vyhodnocujeme kvalitu práce každého jednotlivce samostatně a tím zvyšujeme patřičnou motivaci. Pracovník seznámený před započetím díla s celkovou filosofie díla, má možnost vyhodnotit svůj úkol, dát ho do souvislosti s celkovým pojetím a operativně někdy i pomocí improvizace úkol dokončit v požadované kvalitě.

Týmová práce

Spočívá v komunikaci mezi jednotlivými pracovníky, kteří musí být včas informováni, čímž se stávají samostatnější v přístupu k práci. To souvisí s výše popsaným osobním přístupem a informovaností pracovníka o přínosu zakázky pro další úspěšný vývoj firmy.

Komplexní služby – dodavatelé

Kvalita produktů firmy je i výsledkem kvalitních dodavatelských a poradenských služeb. Profesionální přístup postavený na kvalifikovaných a zkušených odbornících je podmínkou úspěchu. Proto neustálé hledáme nové technologie a snažíme se rozšířit oblast dodavatelů.