Environment

POLITIKA ENVIRONMENTU - ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Neustále zlepšujeme prevenci proti znečištění.

Plníme požadavky právních předpisů.

Snažíme se minimalizovat negativní dopady naší činnosti na okolní prostředí.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Plnit požadavky právních předpisů a další požadavky, k nimž se zavážeme, ve vztahu k nebezpečím v oblasti BOZP.

Zabraňovat vzniku úrazů a poškození zdraví s cílem zabránit jakýmkoliv nehodám při práci.