Služby

 • Strukturovaná kabeláž
  Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který: podporuje přenos...
 • Silniční tunely
  Podílíme se na stavbě tunelů v oblasti jejich řízení, údržby, osvětlení a montáží dopravních systémů, a to jak ve vlastních tunelových tubusech, tak na tunelových...
 • Zemní a stavební práce
  TYTO PRÁCE PROVÁDÍME V RÁMCI DODÁVEK A MONTÁŽÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ Vlastníme prostředky k zajištění souvisejících prací jako je doprava sypkých hmot, zemní práce pomocí stavebních...
 • Veřejné osvětlení
  Naše firma má rovněž bohaté zkušenosti s realizací zakázek z oblasti veřejného osvětlení. Za dobu svého působení v této oblasti jsme se podíleli na řešení...
 • Světelné signalizační zařízení
  Základním prvkem je inteligentní řadič, který umožňuje špičkové dopravně závislé řízení s preferencí MHD a připojení k centrálnímu řízení dopravy s obousměrným datovým přenosem bez...
 • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)
  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve nazývané elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), jsou souhrnem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob....
 • Parkování a závorový systém
  Zabýváme se problematikou zpoplatnění veřejných parkovišť osazením automatického závorového systému. Na parkovišti jsou nainstalovány závory na vjezdu a výjezdu. Při příjezdu vozidla si řidič vyzvedne...
 • Konstrukce
  dopravní stožáry stožáry veřejného osvětlení portály v dopravě Stožáry světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, pro montáž kamer apod. objednáváme u dobou prověřených dodavatelů. Povrchová úprava...
 • Kabelové trasy
  Zabýváme se zřizováním optických, metalických i bezdrátových sítí pro koordinaci dopravy, kamerové systémy, řízení dopravy v tunelech, místní rozhlas,TV vysílání, internet a datové informační a...
 • Dopravní značení
  Plechové a hliníkové dopravní značky s reflexní folií třídy II. Sloupky dopravního značení  mají povrchovou úpravu v pozinku. Plastové osvětlené dopravní značky Proměnné dopravní značky...
 • Detekce vozidel
  Detekční smyčky Zařízení detekuje pohyb např. vozidel projíždějících nad smyčkou, která je uložena ve vozovce. Této technologie využíváme pro počítání vozidel, pro dynamické řízení světelné...
 • Kamerové systémy
  Monitorování dopravy Další možností pro zajištění plynulosti provozu, jsou v monitorování problematických dopravních míst prostřednictvím nejmodernějších HD(High Definition) kamer s dokonalým rozlišením a možností automaticky...