{"container_class":"u-align-left u-menu u-menu-dropdown u-nav-spacing-25 u-offcanvas u-offcanvas-shift u-menu-1","menu_class":"u-nav u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-button-style u-nav-link u-text-active-palette-1-base u-text-hover-palette-2-base","link_style":"padding: 10px 20px;","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-32","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-2","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 10px 20px;","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-33","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

{"container_class":"u-hidden-md u-hidden-sm u-hidden-xs u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas u-menu-2","menu_class":"u-nav u-spacing-30 u-unstyled u-nav-3","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-border-2 u-border-active-custom-color-1 u-border-hover-custom-color-2 u-border-no-left u-border-no-right u-border-no-top u-button-style u-nav-link u-text-active-custom-color-1 u-text-grey-90 u-text-hover-grey-90","link_style":"padding: 10px 4px;","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-30","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-4","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 10px 4px;","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-31","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-2","menuInfo":{"id":"primary-navigation-2","name":"Primary Navigation 2"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

Světelné Signalizační Zařízení

Základním prvkem je inteligentní řadič, který umožňuje špičkové dopravně závislé řízení s preferencí MHD a připojení k centrálnímu řízení dopravy s obousměrným datovým přenosem bez narušení dopravní kompatibility mezi jednotlivými SSZ. Umožňuje veškerá ovládání SSZ včetně nastavení dálkového nastavení speciálních preferenčních tras. a přenos veškerých dopravních a provozních dat pro další zpracování jako je např. optimalizace dopravně závislých signálních plánů.Řadič je vybaven tak, aby přijímal a ukládal do paměti všechny údaje RIS, vyslané z vozidel MHD do SSZ. Tyto informace bude možné zpětně načíst a poskytnout . Na základě informací o zpoždění vozidla MHD určí řadič míru možné preference vozidla podle zadání zpracovatele dopravního řešení. Režim preference je provozovatelný celodenně a bez kolabování individuální dopravy.Technologie SSZ je připojena k centrálnímu řízení pomocí koordinačních kabelů. Systém signalizace pro nevidomé je zajištěn akustickým signalizačním zařízením a dálkovým ovladačem který zajistí spuštění této signalizace na přímou výzvu nevidomé osoby.Návěstidla jsou celoplastová s možností místo standartní signální žárovky použít systém LED diod.Indukční smyčky jsou zhotoveny řezáním speciálními kotouči ve vozovce do hloubky 12cm, kde je uložen jeden závit CSA šňůry a zalití provedeno hmotou Roadsaver , která odpovídá požadavkům pro úpravy spár živičných povrchů. Parametry detekční smyčky jsou nastaveny transformátorem s možností ladění indukčnosti v rozsahu 20 - 600 mikroH a smyčky jsou připojeny k vyhodnocovacím detektorům v řadiči.

Celé světelné signalizační zařízení(SSZ) dodáváme na klíč vč.

 • studie
 • zpracování projektové dokumentace
 • vytýčení sítí
 • povolení zvláštního užívání komunikace(ZUK)
 • připojení na ústřednu nebo do koordinované skupiny
 • montáž technologie
 • montáž stožárů
 • montáž značek
 • vrty pod komunikacemi
 • položení kabelů
 • povrchové úpravy
 • zhotovení bezbariérových přechodů pro chodce v rámci křižovatky

TO VŠE S POUŽITÍM VLASTNÍ DOPRAVY, VLASTNÍ PLOŠINY A VLASTNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ