DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Světelné Signalizační Zařízení

Základním prvkem je inteligentní řadič, který umožňuje špičkové dopravně závislé řízení s preferencí MHD a připojení k centrálnímu řízení dopravy s obousměrným datovým přenosem bez narušení dopravní kompatibility mezi jednotlivými SSZ. Umožňuje veškerá ovládání SSZ včetně nastavení dálkového nastavení speciálních preferenčních tras. a přenos veškerých dopravních a provozních dat pro další zpracování jako je např. optimalizace dopravně závislých signálních plánů.Řadič je vybaven tak, aby přijímal a ukládal do paměti všechny údaje RIS, vyslané z vozidel MHD do SSZ. Tyto informace bude možné zpětně načíst a poskytnout . Na základě informací o zpoždění vozidla MHD určí řadič míru možné preference vozidla podle zadání zpracovatele dopravního řešení. Režim preference je provozovatelný celodenně a bez kolabování individuální dopravy.Technologie SSZ je připojena k centrálnímu řízení pomocí koordinačních kabelů. Systém signalizace pro nevidomé je zajištěn akustickým signalizačním zařízením a dálkovým ovladačem který zajistí spuštění této signalizace na přímou výzvu nevidomé osoby.Návěstidla jsou celoplastová s možností místo standartní signální žárovky použít systém LED diod.Indukční smyčky jsou zhotoveny řezáním speciálními kotouči ve vozovce do hloubky 12cm, kde je uložen jeden závit CSA šňůry a zalití provedeno hmotou Roadsaver , která odpovídá požadavkům pro úpravy spár živičných povrchů. Parametry detekční smyčky jsou nastaveny transformátorem s možností ladění indukčnosti v rozsahu 20 - 600 mikroH a smyčky jsou připojeny k vyhodnocovacím detektorům v řadiči.

Celé světelné signalizační zařízení(SSZ) dodáváme na klíč vč.

 • studie
 • zpracování projektové dokumentace
 • vytýčení sítí
 • povolení zvláštního užívání komunikace(ZUK)
 • připojení na ústřednu nebo do koordinované skupiny
 • montáž technologie
 • montáž stožárů
 • montáž značek
 • vrty pod komunikacemi
 • položení kabelů
 • povrchové úpravy
 • zhotovení bezbariérových přechodů pro chodce v rámci křižovatky

TO VŠE S POUŽITÍM VLASTNÍ DOPRAVY, VLASTNÍ PLOŠINY A VLASTNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ