DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Veřejné Osvětlení

Naše firma má rovněž bohaté zkušenosti s realizací zakázek z oblasti veřejného osvětlení. Za dobu svého působení v této oblasti jsme se podíleli na řešení akcí zahrnující instalace nového veřejného osvětlení, opravy a překlady stávajícího veřejného osvětlení, montáže trakčních stožárů, osvětlení přechodů pro chodce. Při řešení zakázek používáme moderní technologie a postupy zajišťující požadovanou vysokou úroveň kvality. Můžeme se spolehnout na zavedené dodavatele materiálu a vlastní zkušené školené pracovníky. Můžeme nabídnout bohaté zkušenosti z překladů kabelů, které provádíme jak v rámci koordinace centrálního řízení dopravy, tak v rámci signalizačních zařízení křižovatek. Součástí těchto staveb jsou mnohdy přeložky nebo doplnění veřejného osvětlení.

Většinu našich staveb provádíme ve městě Brně a za 20 let našeho působení zde máme velmi dobré znalosti o veškerých inženýrských sítích, neboť jsme prováděli výstavby a rekonstrukce a spolupracovali na výstavbách a propojení, původně metalickým a později optickým kabelem, světelných signalizací křižovatek na centrální dispečink. Jsme ve stálém spojení se správci inženýrských sítí se kterými spolupracujeme při jejich vytyčení a následné kontrole při jejich záhozu. Je samozřejmostí, že v rámci koplexnosti dodávky provádíme také řízené a neřízené vrty a máme dobré znalosti o podloží ve městě Brně, jelikož vrty realizujeme ve všech částech města a úspěšně i pro tuto činnost velice problematickém centru města. Na hodně exponovaných a sítěmi přeplněných místech se nespoléháme pouze na informace od správců sítí, ale provádíme před vrtem georadarové zaměření polohy a hloubky stávajících sítí pro určení optimální trasy vrtu.