{"container_class":"u-align-left u-menu u-menu-dropdown u-nav-spacing-25 u-offcanvas u-offcanvas-shift u-menu-1","menu_class":"u-nav u-unstyled u-nav-1","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-button-style u-nav-link u-text-active-palette-1-base u-text-hover-palette-2-base","link_style":"padding: 10px 20px;","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-32","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-2","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 10px 20px;","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-33","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-1","menuInfo":{"id":"primary-navigation-1","name":"Primary Navigation"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

{"container_class":"u-hidden-md u-hidden-sm u-hidden-xs u-menu u-menu-dropdown u-offcanvas u-menu-2","menu_class":"u-nav u-spacing-30 u-unstyled u-nav-3","item_class":"u-nav-item","link_class":"u-border-2 u-border-active-custom-color-1 u-border-hover-custom-color-2 u-border-no-left u-border-no-right u-border-no-top u-button-style u-nav-link u-text-active-custom-color-1 u-text-grey-90 u-text-hover-grey-90","link_style":"padding: 10px 4px;","submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-30","submenu_item_class":"u-nav-item","submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link u-white","submenu_link_style":"","r_menu_class":"u-align-center u-nav u-popupmenu-items u-unstyled u-nav-4","r_item_class":"u-nav-item","r_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_link_style":"padding: 10px 4px;","r_submenu_class":"u-h-spacing-20 u-nav u-unstyled u-v-spacing-10 u-block-924a-31","r_submenu_item_class":"u-nav-item","r_submenu_link_class":"u-button-style u-nav-link","r_submenu_link_style":"","theme_location":"primary-navigation-2","menuInfo":{"id":"primary-navigation-2","name":"Primary Navigation 2"},"is_mega_menu":false,"mega_menu":{}}

Veřejné Osvětlení

Naše firma má rovněž bohaté zkušenosti s realizací zakázek z oblasti veřejného osvětlení. Za dobu svého působení v této oblasti jsme se podíleli na řešení akcí zahrnující instalace nového veřejného osvětlení, opravy a překlady stávajícího veřejného osvětlení, montáže trakčních stožárů, osvětlení přechodů pro chodce. Při řešení zakázek používáme moderní technologie a postupy zajišťující požadovanou vysokou úroveň kvality. Můžeme se spolehnout na zavedené dodavatele materiálu a vlastní zkušené školené pracovníky. Můžeme nabídnout bohaté zkušenosti z překladů kabelů, které provádíme jak v rámci koordinace centrálního řízení dopravy, tak v rámci signalizačních zařízení křižovatek. Součástí těchto staveb jsou mnohdy přeložky nebo doplnění veřejného osvětlení.

Většinu našich staveb provádíme ve městě Brně a za 20 let našeho působení zde máme velmi dobré znalosti o veškerých inženýrských sítích, neboť jsme prováděli výstavby a rekonstrukce a spolupracovali na výstavbách a propojení, původně metalickým a později optickým kabelem, světelných signalizací křižovatek na centrální dispečink. Jsme ve stálém spojení se správci inženýrských sítí se kterými spolupracujeme při jejich vytyčení a následné kontrole při jejich záhozu. Je samozřejmostí, že v rámci koplexnosti dodávky provádíme také řízené a neřízené vrty a máme dobré znalosti o podloží ve městě Brně, jelikož vrty realizujeme ve všech částech města a úspěšně i pro tuto činnost velice problematickém centru města. Na hodně exponovaných a sítěmi přeplněných místech se nespoléháme pouze na informace od správců sítí, ale provádíme před vrtem georadarové zaměření polohy a hloubky stávajících sítí pro určení optimální trasy vrtu.