DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Parkování a Závorový Systém

Zabýváme se problematikou zpoplatnění veřejných parkovišť osazením automatického závorového systému.

Na parkovišti jsou nainstalovány závory na vjezdu a výjezdu. Při příjezdu vozidla si řidič vyzvedne magnetickou kartu ze stojanu a je parkovacím systémem vpuštěn na parkoviště. Poplatek za parkování uhradí u automatických pokladen zasunutím magnetické karty a zaplacením příslušného obnosu buď mincí nebo bankovkou. Technologie umožňuje zaplatit poplatek přes SMS z mobilního telefonu. Při odjezdu zasune řidič magnetickou kartu do stojanu a systém mu umožní výjezd.

Na vjezdech a výjezdech monitorují kamery pohyb vozidel a umožňují tzv. „párování vozidel“. Jednoduše řečeno „ vjel – vyjel“. To umožňuje dispečinku na parkovišti nebo na ústředně operativně řešit nestandartní situace.

Návratnost investice a následné vylepšení obecní nebo městské „kasy“ je podle analýz investorů zajímavé

Kvalitní závorové systémy podle našich zkušeností jsou německá DESIGNA a český CROSS.

ZPOPLATNĚNÍ PARKOVIŠTĚ PROVEDEME OD „A“ DO „ Z“