DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Reference

 • Dodávka a instalacetechnologií do kolektoru
 • Servis a údržba veřejného osvětlení
 • Výstavba veřejného osvětlení
 • Servis a údržba tunelů na území města Brna
 • Výstavba centrálního pracoviště MKDS
 • Výstavba světelně signalizačních zařízení
 • Výstavba koordinačních kabelů
 • Výstavba parkovišť včetně závorových sytémů
 • Budování tras optických kabeláží
 • Projekce dopraních staveb
 • Dodávka a zprovoznění závorového systému, EZS, EPS parkovacího domu Kopečná, Brno
 • Spolupráce na realizaci navigačního systému parkovacího domu Panenská, Brno
 • Servis a údržba světelně signalizačního zařízení
 • Výstavba městského kamerového dohledového systému
 • Servis městského kamerového dohledového systému
 • Opravy smyčkových dopravních detektorů