DOPRAVNÍ STAVBY A TELEMATIKA

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

  • podporuje přenos digitálních i analogových signálů
  • přípojné body instaluje i tam, kde momentálně nejsou potřeba
  • používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely
  • má předpokládanou dlouhou technickou i morální životnost
  • jehož správnou funkčností je pro firmu stejně tak důležitý jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.